07 Ιουλίου, 2011

Η Εξέλιξη της Συνείδησης

Η Εξέλιξη της Συνείδησης

Συνείδηση (Consciousness)

Η Συνείδηση (Consciousness) είναι καθαρή αντίληψη, η δυνατότητα αντίληψης, το συμβάν της αντίληψης, το αποτέλεσμα της αντίληψης, ανεξάρτητα από "περιεχόμενο". Υπάρχει "Συνείδηση χωρίς περιεχόμενο"; Σαν βιωματική εμπειρία (μέσα από την "μυστική διαδικασία") ναι, υπάρχει! Είναι η "Συνείδηση της Κενότητας", που προσδιορίζεται μέσα σε όλες τις θρησκείες, σαν η υπέρτατη κατάσταση του όντος, η βίωση της απόλυτης πραγματικότητας, η υπέρτατη φώτιση, η θέωση, κλπ.

Όταν όμως ο αφώτιστος νους ορίζει την Συνείδηση σαν "συνείδηση του κάτι" (όταν εξαρτά το φαινόμενο της Συνείδησης από το "περιεχόμενο" και μόνο), τότε η έννοια της Συνείδησης που αντιλαμβάνεται αποκλείει εξ’ αρχής την περίπτωση να υπάρχει Συνείδηση που δεν είναι "συνείδηση του κάτι". Εδώ όμως διαπράττεται ένα "λογικό σφάλμα". Ο αφώτιστος νους, ταυτίζει την πραγματικότητα με την αντίληψή του (νομίζει ότι η αντίληψή του είναι η πραγματικότητα). Αλλά όλες οι περιορισμένες αντιλήψεις (του αφώτιστου νου) δεν αφορούν την φυσική συνείδηση, (την Συνείδηση σαν γεγονός και εμπειρία, την πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα), αλλά μόνο την αφώτιστη συνείδηση (στην παρούσα κατάστασή της), τον αφώτιστο νου και την περιορισμένη αντίληψη που έχει ο αφώτιστος νους για την Συνείδηση. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα της Συνείδησης (τι "είναι η Συνείδηση"), δεν είναι ένα πρόβλημα της πραγματικότητας (ένα πραγματικό πρόβλημα), αλλά μόνο ένα πρόβλημα που εγείρεται μέσα στον αφώτιστο νου (εξ’ αιτίας ακριβώς της μη διαφώτισής του), ένα πρόβλημα των δικών του περιορισμένων αντιληπτικών δυνατοτήτων...

Η Συνείδηση λοιπόν, είναι η συνείδηση σαν καθαρή αντίληψη, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς περιορισμούς, χωρίς ιδιότητες, πέρα από τον χρόνο και το χώρο, (η "Σιωπή της ύπαρξης").

Το ρεύμα Συνείδησης (Stream of Consciousness)

Από την άλλη μεριά, η Συνείδηση μπορεί να έχει περιεχόμενο, να είναι "συνείδηση του κάτι". Αυτή η δευτερογενής συνείδηση είναι διαφορετική από την καθαρή συνείδηση για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, είναι η "συγκεκριμένη συνείδηση". Αυτή η "συγκεκριμένη συνείδηση" (η δευτερογενής συνείδηση) είναι αληθινή; Τι ιδιότητες έχει; Είναι η αληθινή ύπαρξή μας;

Κατ’ αρχήν, η συγκεκριμένη συνείδηση (του κάτι), προϋποθέτει την πρωταρχική συνείδηση (που είναι απεριόριστη) για να "υπάρξει". Δεύτερον, δεν ταυτίζεται μαζί της (και οντολογικά και λειτουργικά), αφού είναι περιορισμένη. Τρίτον, είναι "συγκεκριμένη". Η συνείδηση του κάτι δεν είναι ένα "πράγμα", ένα "σταθερό αντικείμενο" (μία ουσία), αλλά μάλλον ένα "ρεύμα συνείδησης", που συγκρατείται σε μία πορεία (που ανανεώνεται και διαρκεί και εξελίσσεται). Αυτή η δευτερογενής συνείδηση (το "ρεύμα συνείδησης"), είναι η σχετική ύπαρξη από την οποία προκύπτουν όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί κόσμοι.

Στην εσωτερική παράδοση, το "ρεύμα συνείδησης" δημιουργεί το κοσμικό πνεύμα (spirit), που σε μία προοδευτική εξέλιξη διαφοροποιείται σε υποκείμενο-αντικείμενο, δημιουργώντας τον αντικειμενικό πνευματικό κόσμο (μεταβαίνοντας από την "αρχική ενότητα του υποκειμένου" στην "οντολογική ενότητα όλων των όντων" του πνευματικού κόσμου, δηλαδή στην οντολογική ενότητα μέσα στην πολλαπλότητα των "φαινομένων" - στην "φαινομενική πολλαπλότητα"). Το ατομικό πνεύμα (spirit), είναι ο πραγματικός οντολογικός πυρήνας του όντος μέσα στην δημιουργία... Από το "ρεύμα συνείδησης" (που εκδηλώνεται σε πιο σύνθετες καταστάσεις - κατώτερα πεδία), δημιουργείται ο κόσμος του νου (mind) και τα όντα εκδηλώνονται σε αυτό το πεδίο με το νου (mind), ο κόσμος της ψυχής (soul) και τα όντα εκδηλώνονται σε αυτό το πεδίο με την ψυχή (soul) και τέλος ο κόσμος της ενέργειας-ύλης (energy-matter) και τα όντα εκδηλώνονται εδώ με ένα υλικό φορέα (body).

Αυτό το "ρεύμα συνείδησης" (που είναι "ένα" και "ένα μέσα στα πολλά" και η "βαθύτερη ουσία κάθε ύπαρξης"), είναι η πραγματική ουσία μας, το υπόβαθρο της "παρούσας συνείδησής" μας.

Το πνεύμα (που πηγάζει από το παγκόσμιο πνεύμα), είναι το "κοσμικό ασυνείδητό" μας.
Ο νους (που πηγάζει από τον παγκόσμιο νου), είναι το "συλλογικό ασυνείδητό" μας.
Η ψυχή (που πηγάζει από την παγκόσμια ψυχή), είναι το "ατομικό ασυνείδητό" μας.
Όλα αυτά λειτουργούν σαν "εσωτερικές διαστάσεις" ("ασυνείδητες διαστάσεις") της "παρούσας συνείδησης".

Συνείδηση (Consciousness)

Τι είναι η "παρούσα συνείδηση"; Καθώς το "ρεύμα συνείδησης" που ενοικεί σε ένα ατομικό πνεύμα, σε ένα ατομικό νου, σε μία ατομική ψυχή, "συνδέεται" με το σώμα (την ύλη), δημιουργείται (εξ’ αιτίας ακριβώς της "σύνδεσης"), μία πνευματοϋλική ψυχή, μία "υλική ψυχή" που είναι ακριβώς η "παρούσα συνείδησή" μας, που εκδηλώνεται μέσα στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα. Αυτή η "παρούσα συνείδηση", επειδή ακριβώς είναι αποτέλεσμα της σύνδεσης της αόρατης οντότητας με το υλικό σώμα, δεν είναι κάτι σταθερό (και διαλύεται με τον θάνατο). Αυτή όμως ή "υλική ψυχή" δεν είναι η αληθινή ψυχή (η αληθινή ψυχή είναι κάτι διαφορετικό και εκδηλώνεται όπως είπαμε σαν "ατομικό ασυνείδητο"). Ούτε εξ’ άλλου η "παρούσα συνείδηση" (η "υλική ψυχή") μπορεί να θεωρηθεί σαν αποτέλεσμα της εγκεφαλικής (νευρικής) δραστηριότητας... Εδώ συμβαίνουν ένα σωρό παρεξηγήσεις, επειδή ακριβώς συγχέονται λειτουργίες και όροι... Στην πραγματικότητα, υπάρχει μια "αθάνατη ψυχή" (η αληθινή ψυχή), μία "θνητή ψυχή" (το αποτέλεσμα της "σύνδεσης" της αόρατης οντότητας με το σώμα), μία "εγκεφαλική δραστηριότητα"... Έτσι, η "παρούσα συνείδηση" μπορεί να "ερμηνεύσει" την ύπαρξή της σαν "αθάνατη ψυχή", σαν "θνητή ψυχή", σαν "εγκεφαλική δραστηριότητα". Όλες οι απόψεις μπορούν να υποστηριχθούν και να δικαιολογηθούν...

Η Εξέλιξη της Συνείδησης (The Evolution of the Consciousness)

Τελικά, αυτό το "ρεύμα συνείδησης", που, πέρα από τις όποιες "εσωτερικές διαστάσεις" του, εκδηλώνεται σήμερα, τώρα, εδώ, σαν "παρούσα συνείδηση", σε ένα συγκεκριμένο σώμα (σε μένα, σε σένα, σε όλους μας) και μας πληροφορεί για την ύπαρξή μας, την ύπαρξή μας γενικά, την εσωτερική (ασυνείδητη), αλλά και την συγκεκριμένη ψυχοσωματική υπόσταση και λειτουργία και ζωή, μας πληροφορεί σωστά; Αυτό που ζούμε (η ψυχοσωματική πραγματικότητα) είναι η αληθινή ύπαρξη;

Πως το "ρεύμα συνείδησης" (spirit), με εσωτερικές ασυνείδητες διαστάσεις (mind-soul) και εξωτερική συγκεκριμένη ψυχοσωματική λειτουργία και ζωή (mind-body), δηλαδή η "παρούσα συνείδηση" μπορεί να μας οδηγήσει στην αληθινή αντίληψη της ύπαρξης; Στην αληθινή ζωή;

Εγρήγορση (awareness) - ψυχοσωματικό επίπεδο

Εγρήγορση (awareness) δεν είναι απλά η δυνατότητα (η ικανότητα) να αντιλαμβανόμαστε, να αισθανόμαστε, να είμαστε συνειδητοί σε γεγονότα, αντικείμενα ή αισθητά πράγματα... Η συνηθισμένη εγρήγορση βασίζεται και λειτουργεί σύμφωνα με προσωπικά δεδομένα (νοητικά εντυπώματα που προέρχονται από την κοινωνικοποίηση του προσώπου, από συνήθειες, προσωπικές επιλογές, κλπ). Αυτό δεν είναι εγρήγορση (awareness), αληθινή επίγνωση, αλλά μία ενστικτώδης αντίδραση αντίληψης και τακτοποίησης των αντιληπτικών δεδομένων (βάσει των αποθηκευμένων αντιληπτικών δεδομένων), ένας "μισο-συνειδητός ύπνος". Η αληθινή εγρήγορση (pure awareness), η αληθινή επίγνωση, λειτουργεί σε "μηδενική βάση", με πρόσληψη και αντίληψη όλων των δεδομένων, χωρίς "προκαταλήψεις", χωρίς "κριτική", ανοιχτή σε όλα τα ενδεχόμενα. Με αυτή την έννοια, η εγρήγορση ταυτίζεται με την έννοια της προσοχής, της πλήρους εγρήγορσης (mind fullness) σε αυτό που συμβαίνει εδώ, τώρα, όχι μόνο σε επιφανειακό επίπεδο (υλικών αντικειμένων, γεγονότων, καταστάσεων) αλλά και σε βαθύτερο επίπεδο (απωθημένες σκέψεις, εντυπώματα, κλπ).

Διαφώτιση (enlightenment) - ψυχικό επίπεδο (ατομικό ασυνείδητο)

Η αντίληψη αυτού που συμβαίνει εδώ, τώρα, είναι όχι μία στατική κατάσταση, αλλά μία ροή ζωής. Σε αυτή την ροή, σιγά-σιγά απομακρύνονται όλα τα ασήμαντα, περιορισμένα, περιστατικά, κι ό,τι αποκαλύπτεται είναι η ίδια η ροή της συνείδησης. Κι έτσι, η αληθινή εγρήγορση οδηγεί στην διαφώτιση (enlightenment), στον καθαρισμό της συνείδησης, στην διαύγεια και στην πλήρη ηρέμηση.

Αφύπνιση (awakening) - νοητικό επίπεδο (συλλογικό ασυνείδητο)

Η "διαδικασία" της διαφώτισης (που δεν είναι διαδικασία, αλλά ξεπέρασμα όλων των διαδικασιών), οδηγεί προοδευτικά και χωρίς προσπάθεια ή επιδίωξη, στην πλήρη αφύπνιση (awakening), μία κατάσταση συνείδησης όπου αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε ο θεατής όλων αυτών που συμβαίνουν...

Απελευθέρωση (cosmic consciousness) – πνευματικό επίπεδο (κοσμικό ασυνείδητο)

Όλη αυτή η "διαδικασία" (η πνευματική εξέλιξη), που ξεκινά από την αληθινή εγρήγορση (pure awareness) σε ψυχοσωματικό επίπεδο, διαπλατύνεται με την διαφώτιση (enlightenment) σε ψυχικό επίπεδο κι ολοκληρώνεται στην πλήρη αφύπνιση (awakening) σε νοητικό επίπεδο, οδηγεί τελικά στην παγκόσμια συνείδηση (cosmic consciousness).

Διαλογισμός (meditation)

Η πνευματική εξέλιξη που περιγράψαμε, είναι αυτό που ονομάζουμε Διαλογισμό (meditation). Στην πραγματικότητα, ο διαλογισμός (meditation) μόνο καταχρηστικά χαρακτηρίζεται σαν "διαδικασία", γιατί είναι ακριβώς το αντίθετο μίας διαδικασίας, είναι επιβράδυνση του συνειδησιακού ρεύματος, καθάρισμα και ηρέμηση, είναι το τέλος όλων των διαδικασιών.

Στην πραγματικότητα, η πνευματική εξέλιξη (evolution of the consciousness), ο διαλογισμός (meditation), η εγρήγορση (awareness), η διαφώτιση (enlightenment), η αφύπνιση (awakening), είναι έννοιες αλληλοεπικαλυπτόμενες και στην πραγματικότητα υποδηλώνουν την αφυπνισμένη ροή ζωής κι όχι μία διαδικασία, μία τεχνική, μία δραστηριότητα εντός του χρόνου και του χώρου... Η αφυπνισμένη συνείδηση, υπερβαίνει την υλική ύπαρξη, μολονότι την "περιλαμβάνει" μέσα της...

Η αληθινή πραγμάτωση, η αφύπνιση, αποκαλύπτει τελικά την αληθινή ουσία μας. Η αληθινή ουσία, η συνείδηση (cosmic consciousness) που βλέπει, είναι η καθαρή λειτουργία της αντίληψης χωρίς "περιεχόμενο". Είναι... δεν εξελίσσεται. Είναι ελεύθερη εξ’ αρχής... δεν απελευθερώνεται. Είναι πλήρως συνειδητή σε ό,τι συμβαίνει, όταν υπερβαίνονται όλες οι διαδικασίες,,, δεν "αφυπνίζεται μέσω μίας διαδικασίας"...

Οι όροι Evolution of the Consciousness, Meditation, Awareness, Enlightenment, Awakening, Cosmic Consciousness, είναι τεχνικοί όροι που μπορούν να εφαρμοσθούν σε διάφορα επίπεδα ύπαρξης. Στο παρόν άρθρο αναφερόμαστε στα διάφορα επίπεδα στο υλικό πεδίο ύπαρξης (στα διάφορα εξωτερικά και εσωτερικά επίπεδα). Οι ίδιοι τεχνικοί όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουμε την πνευματική εξέλιξη και στα ανώτερα πεδία ύπαρξης, αλλά το περιεχόμενο και η περιγραφή των όρων και της "διαδικασίας" είναι τελείως διαφορετικά στα ανώτερα πεδία ύπαρξης.


Ultimate Reality

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερες Αναρτήσεις Επόμενη σελίδα