01 Νοεμβρίου, 2013

Μόνο αυτό θέλω να μάθω...

Kείμενο γραμμένο το 1890 από μια Ινδιάνα της Tribu των Oriah
Μεταφρ. Lunapiena


Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις για να ζήσεις,
θ έ λ ω  να μάθω...
Τι Πράγμα στη Ζωή σε κάνει ν'ανασαίνεις,
και αν έχεις την δύναμη να ρισκάρεις
για να βρείς της καρδιάς τα  ό ν ε ι ρ α.

Δεν με ενδιαφέρει πόσο χρονών είσαι.
Θέλω να ξέρω
αν ακόμα μπορείς να πάρεις το ρίσκο
και να φανείς αφελής για την  Α γ ά π η,
για το  Ό ν ε ι ρ ο  και για την περιπέτεια
του να είσαι ακόμα...  ζ ω ν τ α ν ό ς.

Θέλω να μάθω
αν καταφέρνεις να  μ έ ν ε ι ς  με τον πόνο
τον δικό μου και τον δικό σου.

Αν μπορείς να χορέψεις ανέμελα
και ν' αφήνεις την έκσταση να φτάσει
μέχρι την άκρη των δακτύλων
χωρίς ν' αντιδράσεις με σύνεση
ή να γίνεις ξαφνικά ρεαλιστής
ή να θυμηθείς τα ανθρώπινα όρια.

Δεν θέλω να μάθω
αν είναι αληθινή η ιστορία που μου διηγείσαι.
Θέλω να μάθω
αν είσαι ικανός να απογοητεύσεις τους άλλους
παραμένοντας μέσα σου  α υ θ ε ντ ι κ ό ς.

Κι αν μπορείς ν' αντέξεις
την κατηγορία μιας απιστίας
χωρίς ν'  α π α ρ ν η θ ε ί ς  την ψυχή σου.

Θέλω να μάθω
αν είσαι  π ι σ τ ό ς  και άρα  έ μ π ι σ τ ο ς.

Θέλω να μάθω
αν ξέρεις να  β λ έ π ε ι ς  την Ομορφιά,
ακόμα κι αν δεν είναι πάντα όμορφη,
αν είσαι ικανός να περνάς τη ζωή σου,
συντροφιά μόνο με τον  ε α υ τ ό  σου.
Θέλω να ξέρω
αν μπορείς να ζήσεις με το σπάσιμο
το δικό σου ή το δικό μου
.

Δεν με ενδιαφέρει να μάθω που ζεις
ή πόσα χρήματα έχεις,
με ενδιαφέρει αν μπορείς να  ξ υ π ν ή σ ε ι ς
μετά από μια νύχτα πόνου
θλιμμένος και κομμένος στα δύο,
και να κάνεις το  χ ρ έ ο ς  σου για τα  Π α ι δ ι ά.

Δεν με ενδιαφέρει
ποιος είσαι και πώς έφτασες μέχρι εδώ.
Θέλω να μάθω αν καταφέρνεις
να  μ ε ί ν ε ι ς  μες την  φ ω τ ι ά  μαζί μου
και να μην το σκάσεις
.

Δεν θέλω να μάθω
τι σπούδασες με ποιόν ή πού.
Θέλω να μάθω
Τι σε κρατάει  μ έ σ α  σου όταν όλα σε παρατάνε.


Θέλω να μάθω
αν μπορείς να μένεις μόνος με τον  ε α υ τ ό  σου
κι αν  π ρ ά γ μ α τ ι  σ' αρέσει η  π α ρ έ α
που έχεις στις άδειες σου στιγμές.


Moon dance


Ariadne's Thread

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερες Αναρτήσεις Επόμενη σελίδα